„BŁĘKITNA GMINA”

GMINA TURAWA

herb gminy turawa - mały.png

W dniu 30 marca br. w trakcie Gali „EKOlogiczna gmina”, która odbyła się na Politechnice Opolskiej Gmina Turawa została laureatem pierwszej nagrody jako „BŁĘKITNA GMINA”. Wyróżnienie to zostało przyznane w kategorii ochrona wód w ramach Rankingu „Eko Gmina” – dla najbardziej ekologicznych gmin województwa opolskiego.

Ranking Eko Gmina to wspólne przedsięwzięcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Nowej Trybuny Opolskiej. Jego celem jest wyróżnienie samorządów, które prowadzą najlepszą politykę proekologiczną w regionie.

BŁĘKITNA GMINA - to gmina, która dba o czystość wody.

Dzięki działaniom BŁĘKITNEJ GMINY ograniczony zostanie proces przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz zostaną dotrzymane bezpieczne wskaźniki emisyjne
w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym”.

 

Spośród wielu projektów prowadzonych przez Gminę Turawa na rzecz ochrony środowiska
w ocenie organizatora Rankingu „Eko Gmina” projekt pn.: Ochrona wód Jeziora Średniego
w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu wywłócznika kłosowego – zabieg koszenia makrofitów”
został uznany za działanie proekologiczne mające na celu ochronę wód, przywrócenie równowagi biologicznej środowiska przyrodniczego oraz bioróżnorodności Jeziora Średniego w Turawie. Wyżej opisane działania są prowadzone przez gminę w sposób bezpieczny dla środowiska, bez ingerencji w ekosystem wodny, nie zaburzając dotychczasowych efektów rewitalizacji zbiornika. Wykorzystywana technologia do usuwania makrofitów została opracowana przy współpracy z Katedrą Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
i charakteryzuje się jak najmniejszym wpływem na środowisko. Przedsięwzięcie przeprowadzane jest zgodnie
z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, w tym jest uzgadniane z RDOŚ w Opolu.

 

Dla przypomnienia w latach 2017-2022 Gmina Turawa na w/w zadanie otrzymała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach dziedziny „Ochrona Przyrody oraz Krajobrazu i Leśnictwo” oraz „Ochrona Wód”. Łączna kwota przyznanego w tych latach dofinansowania wyniosła: 61 068,22 zł.

Jednym z kluczowych warunków uzyskania dofinansowania z w/w Funduszu na przeprowadzenie zadania jest zakładany efekt ekologiczny w postaci:

  • ochrona wód,
  • zachowanie bioróżnorodności ekosystemu wodnego Jeziora Średniego w Turawie,
  • ochrona zbiornika przed niekontrolowanym rozrostem wywłócznika kłosowego,
  • poprawa warunków bytowania flory i fauny,

Środowiskowym celem działań jest przywrócenie równowagi biologicznej środowiska przyrodniczego zbiornika
i bioróżnorodności bez ingerencji w ekosystem wodny.

Ponadto warto wspomnieć, iż w wyniku rewitalizacji Jeziora Średniego w Turawie - zostały przywrócone dawne cechy użytkowe i przyrodnicze Jeziora Średniego, poprzez ograniczenie degradacji zbiornika. Efektem ekologicznym rewitalizacji jeziora jest zdecydowana poprawa stanu środowiska naturalnego, co w konsekwencji umożliwia zdecydowany rozwój turystyki i rekreacji w Gminie Turawa. Aktualnie na obrzeżach Jeziora Średniego Gmina Turawa stworzyła infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, która jest wykorzystywana przez mieszkańców całego regionu dzięki czystości zbiornika.

 

Opublikował(a): Aleksandra Gaweł
Data publikacji:
 04-04-2023 12:01

Modyfikował(a): Aleksandra Gaweł
Data modyfikacji:
 12-04-2023 10:29
Przewiń do góry