Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja Zarządu Koła Łowieckiego Nr 17 ORZEŁ w Ozimku

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 17 "Orzeł" w Ozimku podaje do wiadomości, że z dniem 15.03.2023 r. szkody od zwierzyny w płodach rolnych należy zgłaszać na adres: Koło Łowieckie Nr 17 "Orzeł" w Ozimku,  46-040 Krasiejów, ul Sporacka 8/1, za pośrednictwem Poczty Polskiej zwykłą przesyłką listową lub drogą elektroniczną na adres: tylko na odpowiednich drukach, stanowiących załącznik do pobrania.

Do pobrania:

DOCZgłoszenie szkody łowieckiej.doc (34,00KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.