Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Przedłużenie naboru wniosków o preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy Turawa informuje mieszkańców Gminy Turawa o przedłużeniu naboru wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) na 2023 r. do dnia 31 marca 2023r. Wniosek można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Turawie.

 PDFwniosek-nabor-ii.pdf (239,73KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.