Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu znajdują się istotne informacje o jakości powietrza w województwie opolskim, takie jak:

 • Komunikaty dot. jakości powietrza,
 • Bieżące wyniki pomiarów,
 • Baza zanieczyszczeń powietrza,
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • Portal Jakości Powietrza GIOŚ,
 • Prognozy krótkoterminowe GIOŚ.

Bezpośredni link do strony: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.