Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Zmiany PROGRAMU Priorytetowego Czyste Powietrze od dnia 03.01.2023 r.

plakat-z-tel-informujacy-o-punkcie-z-KPO.jpeg
 

Od 5 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy Turawa funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dzięki temu, że Gmina Turawa zawarła Porozumienie z WFOŚiGW w Opolu mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje, otrzymać pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła jak i termomodernizacji, a także pozostałych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Funduszu.

Informacje o dniach i godzinach otwarcia punktu prosimy na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej gminy Turawa lub w gablotce wywieszonej w budynku gminy.

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania. (tel. 77 42 12 012).

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

https://www.wfosigw.opole.pl/                       

http://czystepowietrze.gov.pl/

 

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

 • W Części 1) Programu – do 135 000 zł  – (PODSTAWOWY)
 • W Części 2) Programu – do 1 894 na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
   – do 2 651 w gospodarstwie jednoosobowym  – (PODWYŻSZONY)
 • W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym  – (NAJWYŻSZY)

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższoną lub najwyższą kwotę dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Gminy Turawa, do dnia złożenia wniosku, powinni zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka w gospodarstwie domowym.

infoCP1-2.jpeg

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 

W dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany.

infoCP2-1.jpeg

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
 • o minimum 40%.

 

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

 

Inne ważne zmiany w programie to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Wnioski o dofinansowanie można składać w:
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w terminie do 30 czerwca 2027r

NOWA BROSZURA CZYSTE POWIETRZE

 

BAZA WIEDZY

Starając się o dofinansowanie z programu ,,Czyste Powietrze", możesz korzystać z bezpłatnych  narzędzi, które będą pomocne podczas tego procesu. Są to przede
wszystkim:

 • Portale Beneficjenta: portal.wfosigw.opole.pl
  Internetowe systemy, w których - dla wniosków złożonych przez Portal Beneficjenta – można śledzić stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów
  lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach.
 • Kalkulator dotacji: czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji
  Pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze”
  i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym zakresie
  rzeczowym.
 • Kalkulator grubości izolacji: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
  Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na docieplenie budynku.
 • Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): lista-zum.ios.edu.pl
  Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi
  programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.
 • Doradztwo energetyczne: doradztwo-energetyczne.gov.pl
  Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł
  energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.
 • Platforma ekspertów efektywności energetycznej: www.peee.gov.pl
  Eksperci zarejestrowani na Platformie doradzą Ci jakie działania należy podjąć by ocieplić dom, wymienić „kopciucha” i skorzystać z dofinansowania programu „Czyste Powietrze”.
 • Strona programu: czystepowietrze.gov.pl
  Rzetelne i na bieżąco aktualizowane źródło informacji o programie „Czyste Powietrze". Klikając w zakładkę „Weź dofinansowanie", a potem „Czyste Powietrze" zostaniemy przeniesieni na stronę z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z programem. Dowiemy się, komu i w jakim wymiarze przysługuje dotacja oraz na co można ją przeznaczyć. Znajdziemy też informacje o formach i poziomach dofinansowania, rodzajach przedsięwzięć kwalifikowanych, maksymalnych kwotach dotacji i sposobach składania wniosków oraz jakie banki udzielają Kredytu Czyste Powietrze.
 • Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80
  Masz pytania o program „Czyste Powietrze”? Zadzwoń do naszego konsultanta.
  Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Aby dowiedzieć się, jaki jest status złożonego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wfośigw.
 • Akademia Czystego Powietrza: czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego powietrza
 • Przewodnik – w formie webinarów – po zreformowanym programie „Czyste Powietrze” to źródło informacji dla każdego, zarówno dla pracowników gmin, eko-doradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami.

 

Zakres programu, koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dotacji:

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 03.01.2023 r.

Zał. 1 PPCP Ulga Podatkowa

Zał. 2 PPCP Koszty kwalifikowane część 1

Zał. 2a PPCP Koszty kwalifikowane część 2

Zał. 2b PPCP Koszty kwalifikowane część 3

UWAGA! Powyższe dokumenty można pobrać TUTAJ

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.