Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie opolskim

 Informacja dla mieszkańców o konieczności rejestracji drobiu przyzagrodowego u Powiatowego Lekarza Weterynarii (zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres właściciela drobiu, ilość posiadanego drobiu z podziałem na gatunki, miejsce utrzymywania drobiu jeśli jest inne niż miejsce zamieszkania).

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną (Wrocławska 170, 45-836 Opole), elektroniczną () lub telefonicznie pod nr 77 44 61 026 lub 77 54 17 161.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.