Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Modernizacja budynku Urzędu Gminy!

Rozpoczęła się modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Turawie ! Inwestycja finansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Opolskie na lata 2014-2020. 

W ramach projektu zostanie wykonana:

➡️ kompleksowa termomodernizacja,

➡️ wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na LED, 

➡️ wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła,

➡️ montaż paneli fotowoltaicznych.

Planowana inwestycja przyczyni się do:

➡️znacznego obniżenia kosztów eksploatacji budynku,

➡️ wypełnienia nałożonego ustawą obowiązku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% do 31.12.2023 roku, 

➡️ ograniczenia emisji dwutlenku węgla i pyłów do powietrza, a tym samym do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej oraz programu ochrony powietrza,

➡️ poprawy komfortu użytkowania budynku przez społeczność lokalną.

Bardzo ważnym aspektem jest również dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych , m.in. budowa windy, na którą gmina pozyskała również dodatkowe dofinansowanie z PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

W najbliższym czasie podamy szczegóły dotyczące funkcjonowania poszczególnych referatów i kontaktu z nimi.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.