Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

II NABÓR WNIOSKÓW O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO

II nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) od dnia 01.01.2023 r.

 

Wójt Gminy Turawa informuje mieszkańców Gminy Turawa o możliwości składania wniosków
o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) na 2023 r. Nadmienia się, że osobą uprawnioną do zakupu węgla jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. W przypadku gdy osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, wójt dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla po cenie preferencyjnej (tj. poniżej 2000 zł/tonę) w sezonie grzewczym 2022/2023. Mieszkańcom, którzy nie zrealizowali zakupu w 2022 r. - bądź dokonali zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1,5 tony - niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2023 r. Osoby, które złożyły wnioski o zakup węgla w 2022r. mogą złożyć wnioski na zakup pozostałej ilości tak, aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy 2022/2023.

Limit zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) na sezon grzewczy 2022/2023 r. wynosi ogółem 3000 kg.

Terminem składania wniosków ustala się do dnia 03.03.2023 r.

PDFWNIOSEK- NABÓR II.pdf (239,73KB) 

ODTWNIOSEK- NABÓR II.odt (20,15KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.