FE_POWER_wersja_kolor1.jpeg

GMINA TURAWA

realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.:

Zwiększenie dostępności Urzędu Gminy w Turawie

finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności infrastruktury budynku Urzędu Gminy  w Turawie do potrzeb osób ze zróżnicowanymi potrzebami tj. mieszkańców Gminy Turawa i innych osób korzystających z obiektu, które mają problemy w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na różne dysfunkcje ograniczające sprawność ruchową, słuchową, wzrokową i poznawczą.

 

W ramach ww. zadania Gmina Turawa planuje wykonać szereg działań w celu poprawy dostępności do usług
publicznych świadczonych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego, Gminny Zakład Administracyjno – Ekonomiczny oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób za szczególnymi potrzebami tj.:

 1. Wykonanie windy przyściennej, która zapewni wolną od barier przestrzeń pionową oraz poprawi dostępność dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami, w szczególności ruchowymi.
 2. Zakup pętli indukcyjnej jednostanowiskowej, która zostanie zainstalowana na parterze w Biurze Obsługi Klienta.
 3. Zakup usługi tłumacza migam wraz z laptopem – dzięki wykupieniu miesięcznego abonamentu Gmina Turawa uzyska dostęp do usługi tłumacza j. polskiego na język migowy w godzinach pracy urzędu.
 4. Zakup i montaż planu tyflograficznego – tablica będzie zawierała mapę całego urzędu. Dzięki usytuowaniu mapy
  tyflograficznej na parterze w pobliżu Biura Obsługi Klienta osoby niewidome i niedowidzące będą miały możliwość samodzielnie zorientować się w nieznanym otoczeniu.
 5. Zakup piktogramów - dzięki oznaczeniu pomieszczeń, windy, Biura Obsługi Klienta, toalet itp.
  piktogramami osoby w szczególności z niepełnosprawnościami werbalnymi oraz słabowidzące będą miały większy komfort poruszania się po obiekcie.
 6. Zakup krzesła do ewakuacji - Krzesło ewakuacyjne pozwoli na bezpieczne i łatwe przeprowadzenie ewakuacji po schodach (góra/dół), osoby o ograniczonej zdolności poruszania, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub w
  sytuacji, gdy nie można używać windy.

          Wartość grantu 206 985,60 PLN


Data publikacji:
 28-11-2022 12:14


Data modyfikacji:
 28-11-2022 13:26
Przewiń do góry