Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Zakup węgla po cenach preferencyjnych w Gminie Turawa

Co zrobić, aby zakupić węgiel od gminy po cenie preferencyjnej?

 • Należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Turawie (w sekretariacie urzędu na I piętrze).
 • Wniosek dostępny jest w wersji elektronicznej: wersja pdf lub papierowo do pobrania w budynku urzędu (Biuro podawcze na parterze).
 • Wniosek możesz także przesłać:
 • elektronicznie poprzez skrzynkę EPUAP (prosimy pamiętać o podpisaniu załącznika
  z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym),
 • papierowo na adres:

Urząd Gminy w Turawie
ul. Opolska 39C
46-045 Turawa

 • Po weryfikacji wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie bądź mailowo o konieczności zapłaty za węgiel na numer konta bankowego urzędu .

Kto jest uprawniony do zakupu węgla?

Do zakupu węgla po cenie preferencyjnej będą uprawnione osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które:

 • figurują w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na podstawie złożonej deklaracji;
 • spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego lub go otrzymały,
 • nie zakupiły paliwa stałego w cenie poniżej 2 tys. zł w sezonie grzewczym 2022/2023. 

Ile należy zapłacić i gdzie można dokonać zapłaty Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy dokonać płatności za opał na numer konta bankowego urzędu. Wpłaty za węgiel po cenach p.png

Ważne: wpłaty można dokonać dopiero po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
przez Urząd Gminy (telefonicznie lub mailowo).

Węgiel na bieżąco będzie dystrybuowany do mieszkańców przez lokalne składy opału.

Po dokonaniu wpłaty, w sprawie dostawy będzie kontaktować się z Państwem właściwy skład opału.

Inne usługi, np. workowanie – są dodatkowo płatne (należy uzgodnić ze składem opału).

Cena za tonę węgla wynosić będzie 1850 zł brutto.

Ile węgla można zakupić?

Na jedno gospodarstwo domowe istnieje możliwość zakupu:

 • jednorazowo do 1,5 tony w okresie do 31 grudnia 2022 r.
 • jednorazowo do 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r. (wnioski będą przyjmowane w terminie późniejszym)

Łącznie można zakupić do 3 ton opału na 1 gospodarstwo domowe.

Jakiego rodzaju węgiel będzie dostępny?

Zgodnie z zapewnieniami podmiotu wprowadzającego węgiel na rynek, w sprzedaży będzie
dostępny węgiel kamienny (frakcja pow. 25 mm oraz frakcja 8-25 mm).

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.