Szanowni Mieszkańcy Gminy Turawa,

Wójt Gminy Turawa informuje, że Gmina Turawa przystąpiła do realizacji zadania związanego
z dystrybucją węgla kamiennego na potrzeby uprawnionych mieszkańców gminy.

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

1) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy;

2) osoby pozytywnie zweryfikowane, oczekujące na wypłatę dodatku węglowego;

3) osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku
w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzewczy przypadający na lata
2022 – 2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości:

a) 1,5 tony – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,

b) 1,5 tony – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że:

  • maksymalna cena węgla będzie wynosiła 2000 zł brutto,
  • łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe ( w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie 1,5 tony w okresie do 31 grudnia 2022 r oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.). Wnioski na zakup 3 ton będą składane
    w dwóch turach.
  • cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).
  • wniosek o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla) jest do pobrania w Urzędzie Gminy
    w Turawie (biuro podawcze), na stronie internetowej gminy,u sołtysów bezpośrednio w danym sołectwie.
  • wniosek o zakup węgla składa się pisemnie do Urzędu Gminy w Turawie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o zakup węgla za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

UWAGA !!!

Prosimy o składanie wniosków nie później niż do 12 grudnia 2022r. Dotyczy chęci nabycia węgla do 31 grudnia 2022r.

Ze swej strony gwarantujemy Państwu na każdym etapie zakupu węgla pomoc i zaangażowanie
w przypadkach trudnych i wymagających naszego wsparcia. Mamy nadzieję, że darzycie nas Państwo zaufaniem i wierzymy w to, że wspólnie zaspokoimy Państwa potrzeby.

Pozostajemy do dyspozycji Państwa w godzinach pracy urzędu (pon. 8-16, wt.-pt. 7-15) pod nr telefonu 77 42 12 072 wew. 105 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Turawie.

Dokumenty do pobrania:
PDF1. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego węgla.pdf (242,72KB)
 

 

Przewiń do góry