14.09.22 Plakat Rada Seniorów.png

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz rozdziału 3 Statutu Rady Seniorów Gminy Turawa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/312/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Turawa oraz nadania jej Statutu ogłaszamy dodatkowy nabór na członków do rady Seniorów Gminy Turawa.

Termin dodatkowego naboru ustalam od 17 października do 25 października 2022 r. 

Do pobrania:

DOCXOświadczenia kandydata do Rady Seniorów Gminy Turawa.docx (11,51KB)
DOCXLista osób popierających kandydata do Rady Seniorów Gminy Turawa.docx (11,76KB)
DOCXKarta zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Gminy Turawa.docx (11,44KB)

Przewiń do góry