Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich

logotypy.png

W ramach zadania pt. Promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich Projektu pn.: „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym" nad Jeziorem Średnim w Turawie oraz nad Jeziorem Turawskim przy Promenadzie powstały zestawy pojemników do segregacji odpadów. Wyżej wymienione miejsca ustawienia pojemników są najbardziej uczęszczane przez turystów. Łącznie zamontowanych zostało 10 zestawów pojemników do segregacji odpadów z treściami edukacyjnymi dot. selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki posiadają odpowiednie oznakowanie adekwatne do obowiązujących zasad segregacji.

Celem zakupu zestawów pojemników jest edukacja turystów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, a tym samym poprawa funkcjonowania systemu segregacji w przestrzeni publicznej. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości turystów w zakresie możliwości efektywnego prowadzenia segregacji na terenach publicznych. Postrzeganie Gminy Turawa jako gminy ekologicznej jest bardzo ważnym aspektem. 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.