Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważny KOMUNIKAT

Komunikat Sanepidu o wodzie zdatnej do spożycia SUW Kadłub Turawski 21.09.2022r.

KOMUNIKAT

Informujemy, że badania próbek wody z dnia 16.09.2022 r. oraz 19.09.2022 r.  pochodzącej z wodociągu publicznego Kadłub Turawski zaopatrującego miejscowości: Kadłub Turawski, Bierdzany, Zakrzów Turawski, Rzędów, Ligota Turawska, Turawa- Jezioro Duże str. Północna nie wykazały obecności bakterii grupy coli.

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 21.09.2022r. woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2017r. poz 2294) i nadaje się do spożycia.

PDFKomunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 21.09.2022r..pdf (710,20KB)

PDFPismo w sprawie wykonanej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 21.09.2022r..pdf (1,04MB)

Więcej informacji na stronie WiK Turawa

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.