Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej

Gmina Turawa otrzymała dofinansowanie projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa: III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez głęboką modernizację energetyczną z wymianą źródła ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Wartość całkowita projektu  1 160 285,03

Wartość dofinansowania z UE 843 292,86

 

 

 

 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.