Gmina Turawa otrzymała dofinansowanie projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa: III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez głęboką modernizację energetyczną z wymianą źródła ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Wartość całkowita projektu  1 160 285,03

Wartość dofinansowania z UE 843 292,86

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Mateusz Kawecki
Data publikacji:
 06-09-2022 13:47

Modyfikował(a): Mateusz Kawecki
Data modyfikacji:
 06-09-2022 13:48
Przewiń do góry