Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wsparcie dla inwestora

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na terenie naszej gminy ulokować swoją działalność mogą liczyć na wsparcie w realizacji procedur niezbędnych w trakcie realizacji projektu, opieki poinwestycyjnej, ulg podatkowych itd..

Gmina Turawa aktywnie współpracuje z instytucjami wspierającymi i integrującymi środowisko biznesowe, takimi jak OCRG, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST_PARK

3.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.