logotyp.jpeg
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad

 

Gmina Turawa przystąpiła do projektu pn. „Jezioro Turawskie - miejsce wypoczynku na łonie natury” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Celem projektu jest rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, a także zwiększenie atrakcyjności pogranicza poprzez promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych Jeziora Turawskiego.

Z początkiem lipca gościliśmy przyjaciół z Gminy Partnerskiej Dřevohostice w Czechach. Podczas pobytu goście uczestniczyli m.in. w prelekcjach dotyczących walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Gminy Turawa, jak również brali udział w Mistrzostwach Świata Katamaranów TOPCAT Turawa 2022. Największą atrakcją Turawy i okolic są pięknie położone zbiorniki wodne, które cieszą się niemałą popularnością – mówił  jeden z prelegentów, zaznaczając przy tym, że rozwój jest niezbędny do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Wspólnie z partnerami z Czech podjęliśmy to wyzwanie. Realizując projekt chcemy dotrzeć do nowych grup docelowych, poprzez poprawę transgranicznej dostępności naturalnego obszaru jezior, co z pewnością przyczyni się do zrównoważonego rozwoju całego regionu.

Całkowite wydatki kwalifikowalne dla całego mikroprojektu wynoszą: 34.820,00 EUR.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 29.597,00 EUR, czyli 85% z EFRR.
Budżet Państwa: 1.741,00 EUR, czyli 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
oraz wkład własny: 3.482,00 EUR. 

 

Przewiń do góry