Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Znamy wyniki naboru wniosków o "Stypendium Wójta Gminy Turawa"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/58/19 Rady Gminy Turawa z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa, w dniu 18.07.2022 r. w urzędzie Gminy Turawa odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Komisja dokonała weryfikacji i kwalifikacji wniosków za rok szkolny 2021/2022, w czego wyniku przyznano stypendia na łączna kwotę 26 000 zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 50 wniosków. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie musiał spełnić kryteria określone w Regulaminie Przyznawania Stypendium Wójta Gminy Turawa (załącznik do Uchwały Nr XIII/58/19 Rady Gminy Turawa z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa). Poniżej przedstawiamy listę laureatów biorących udział w Lokalnym Programie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Turawa:

Laureaci-Stypendium-Wójta-Gminy-Turawa-2022.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.