logotypy.jpeg

OGŁOSZENIE O NABORZE DEKLARACJI
„WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA EKOLOGICZNE W GMINIE TURAWA”

 

Wójt Gminy Turawa

OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DEKLARACJI O UDZIELENIE DOTACJI na realizację zadań obejmujących likwidację i wymianę indywidulanych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Turawa” ze środków budżetu Gminy Turawa przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. Nabór skierowany jest do właścicieli domów znajdujących się na terenie gminy Turawa, legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości, zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę lub likwidację indywidulanych źródeł grzewczych na:

- kocioł na biomasę/ pellet,

- pompę ciepła,

- piec elektryczny,

- piec olejowy,

- ogrzewanie gazowe (przyłączenie do sieci gazowej).

UWAGA!

  • INWESTYCJA DOTOWANA MUSI ZOSTAĆ WYKONANA I ROZLICZONA W 2022 ROKU NAJPÓŹNIEJ DO 24 PAŹDZIERNIKA 2022r.
  • Jeżeli w danej nieruchomości istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej, wspierane będą tylko przedsięwzięcia polegające na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej.
  • Ilość deklaracji ograniczona (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy).
  • Pierwszeństwo w wyborze mają osoby, które zostały zapisane na listę rezerwową prowadzoną przez tut. Urząd Gminy.

Osoby, które złożą deklaracje będą mogły ubiegać się o 34% kosztów kwalifikowalnych dofinansowanie z Funduszy Unijnych oraz 2 000zł z budżetu Gminy Turawa.

 

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW BĘDĄ PRZYJMOWANE
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 8 lipca 2022r.
w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39c

Biuro podawcze- parter budynku Urzędu Gminy Turawa

 

WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 77 4212 072 wew. 105 lub 123

Godziny pracy Urzędu Gminy Turawa: pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00- 15:00

Deklaracje do pobrania: na stronie internetowej: www.turawa.pl oraz w biurze podawczym Urzędu Gminy.

 

Do pobrania:
DOC1. Deklaracja dot. przystąpienia do projektu wraz z załącznikami.doc (45,46KB)
 

Przewiń do góry