Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Niebieski pojemnik na papier w Gminie Turawa!

SEGREGACJA_5_pojemnikow-1.jpeg

Szanowni Mieszkańcy,
Do tej pory odpady z papieru i tektury należało zbierać do worków koloru niebieskiego. W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dot. problemu składowania papieru w workach, zmieniony został  system odbioru odpadów z papieru i tektury. Od lipca br. zostaje wprowadzony niebieski pojemnik na papier o pojemności 120l. Wszystkie nieruchomości zostaną wyposażone w niebieskie pojemniki, które będą rozdysponowane przez firmę wywozową. Odejście od systemu workowego i przejście do całkowitego systemu pojemnikowego ma na celu zapewnienie mieszkańcom komfortu i wygody w zbieraniu wszystkich frakcji odpadów. 

Przypominamy, że do niebieskiego pojemnika na papier wyrzucamy:

 • papier, tekturę, kartony,
 • gazety, książki, zeszyty,
 • opakowania z papieru i tektury,
 • papier pakowy,
 • torebki papierowe.

Szczególnie należy pamiętać o wyrzucaniu papieru, który nie jest zatłuszczony i zabrudzony.

Do niebieskiego pojemnika na papier nie wyrzucamy:

 • zatłuszczonego i brudnego papieru,
 • zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych,
 • kartonów po mleku i sokach,
 • paragonów, papieru foliowanego, woskowanego.
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.