Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-2022

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-2022 -1.jpeg
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-2022 -2.jpeg
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-2022 -3.jpeg
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-2022 -4.jpeg
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-2022 -5.jpeg
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-2022 -6.jpeg
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-2022 -7.jpeg
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-2022 -8.jpeg

PDFHarmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-2022 .pdf (537,21KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.