Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zasady segregacji odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich

Zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa „Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów opisanych w ust. 1 na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą”.

Zgodnie z powyższym przypomina się o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właściciela prowadzącego działalność gospodarczą lub właściciela domku letniskowego na terenie Jezior Turawskich z firmą wywozową. Wszystkie obiekty oraz domki letniskowe są zobowiązane prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

W ramach zadania pn. Promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich w projekcie pn. „Eko - nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” przygotowano podstawowe zasady segregacji odpadów na terenach Jezior Turawskich. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się oraz propagowania selektywnej zbiórki odpadów w obiektach nad Jeziorami Turawskimi.

 

Do pobrania:
PDFZasady segregacji odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich.pdf (1,07MB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.