Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z kąpieliska Jezioro Średnie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego stosuje się Zarządzenie Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.12.2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 złotych.

Wójt Gminy Turawa

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

usługę pełnienia nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z kąpieliska Jezioro Średnie.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Pełnienie stałych dyżurów co najmniej dwóch ratowników WOPR w godzinach 10:00 – 18:00
  na kąpielisku Jezioro Średnie przy wyznaczonej strefie dla osób kąpiących się, w dniach
  od poniedziałku do niedzieli w terminie od 21.06.2022 r. do 31.08.2022 r.
 2. Pełnienie dyżurów odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne, w tym w czasie obowiązywania „zakazu kąpieli”.
 3. Przygotowanie kąpieliska do bezpiecznego korzystania, polegające na oznaczeniu zasięgu strefy ochrony ratowniczej i  wyznaczeniu w niej dodatkowej strefy płytkiej dla osób nie potrafiących pływać, sprawdzenie czystości dna w dniu 21.06.2022 r. oraz likwidacji i zabezpieczenia lin oznaczających strefy do pływania, a także sprzętu ratowniczego i przekazania Zamawiającemu
  w dniu 31.08.2022 r.
 4. Codzienne monitorowanie jakości wody, zapisywanie jej temperatury oraz wszelkich niezbędnych informacji na tablicy informacyjnej kąpieliska, wywieszanie flagi we właściwym kolorze informującej o możliwości lub zakazie kąpieli.
 5. Niedopuszczanie do kąpieli osób będących pod wpływem alkoholu – współpraca z Policją.
 6. Udzielanie pomocy osobom korzystającym z kąpieliska w przypadku powstania zagrożenia ich życia lub zdrowia, zgodnie z posiadaną wiedzą ratowniczą i kwalifikacjami.
   

Pełne zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (419,93KB)
Formularz ofertowy: DOCXFormularz ofertowy wykonawcy.docx (16,33KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.