baner_1080x1080-01.jpeg

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz zgłoszenie wszelkich uwag, opinii lub propozycji zmian do przedmiotowych dokumentów w terminie do 5 czerwca 2022r.

Uwagi można zgłaszać:

  • za pośrednictwem formularza opinii on-line:

https://docs.google.com/forms/d/1pehr155wAAHuJzPa2RShF327ZvIe_sbnFHBc9a6fM5U/viewform?edit_requested=true

  • ustnie do protokołu, po wcześniejszym umówieniu, w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (pl. Wolności 6, Opole, I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu), w godzinach pracy (pon. – pt. od 7:30 do 15:30).

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są na stronie internetowej  Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska : https://www.aglomeracja-opolska.pl/mobilna-ao/konsultacje-spoleczne/iii-etap-konsultacji

Przewiń do góry