Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

 

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

 

1.    „EKOBAU” Sp. z o. o. ul. Kępska 3-5, 45-129 Opole, telefon: 77 454 55 78                            
(folia, siatka, sznurek, worki big bag oraz opony - wymagane BDO).

2.    „BARTEK” Marek Bartków, Krobusz 2, 48-210, gm. Biała, telefon: 503 531 668                 
(folia, siatka, sznurek, worki big bag, puste kanistry po środkach ochrony roślin);

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.