Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważna informacja dla kierowców oraz mieszkańców Turawy

Informujemy, iż od 04 maja 2022r., w związku z rozpoczęciem robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1705 O na odcinku Kotórz Mały - Turawa, na zadaniu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały - Turawa w km 3+112,41 do 6+135,73” będą miały miejsce okresowe utrudnienia w ruchu poprzez wprowadzenie objazdu przez Kotórz Wielki zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia: KM.7121.96.2021.MW.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

20220420145504050-2.jpeg

20220420145504050-3.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.