Informujemy, iż od 04 maja 2022r., w związku z rozpoczęciem robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1705 O na odcinku Kotórz Mały - Turawa, na zadaniu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały - Turawa w km 3+112,41 do 6+135,73” będą miały miejsce okresowe utrudnienia w ruchu poprzez wprowadzenie objazdu przez Kotórz Wielki zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia: KM.7121.96.2021.MW.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

20220420145504050-2.jpeg

20220420145504050-3.jpeg


Data publikacji:
 28-04-2022 11:00


Data modyfikacji:
 28-04-2022 11:01
Przewiń do góry