Noc Muzeów i izb.jpeg

W dniu 14 maja 2022 r. w godz. 18:00 - 24:00 LGD "Kraina Dinozaurów" włączając się do Międzynarodowej Akcji "Noc Muzeów" zachęca do nocnego zwiedzania Muzeów i Izb Regionalnych z naszego terenu oraz do wzięcia udziału w konkursie "Poznaj niezwykłą Krainę Dinozaurów".

 1. Most Żelazny i Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi
 2. Gminna Izba Regionalna w Zębowicach
 3. Historia Straży  Pożarnej w Drewnianej Strażnicy w Makowczycach
 4. Historia pierwszej Wspólnoty Chłopskiej   w Kadłubie Wolnym
 5. Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu 
 6. Wystawa i ścieżka Hutnictwa  w Zawadzkiem
 7. Izba Regionalna Historii Lokalnej w Kolonowskiem
 8. Izba regionalna Konrada Mientusa  w Dańcu
 9. Izba regionalna w Biestrzynniku
 10. Muzeum pod chmurką -  Historia Jezior Turawskich
 11. Izba przyrodnicza przy Nadleśnictwie Zawadzkie

Noc Muzeów i Izb Regionalnych jest realizowana zgodnie z Planem Komunikacyjnym LGD "Kraina Dinozaurów" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Budowanie pozytywnego wizerunku LSR wśród mieszkańców obszaru oraz gości poprzez informowanie ich o zasobach występujących na obszarze LGD KD oraz o możliwościach dofinansowania oraz o już zrealizowanych w ramach lokalnej strategii projektach i bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji. Spotkania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" z siedzibą w Ozimku. Obszarem objętym działaniem są gminy należące do LGD "Kraina Dinozaurów" (Chrząstowice, Dobrodzień, Zębowice, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie).

Cel przedsięwzięcia :

 1. Informacja o realizacji LSR
 2. Zwiększenie atrakcyjności, rozpoznawalności i odwiedzalności regionu "Krainy Dinozaurów" poprzez wykorzystanie ich zasobów lokalnych, a w szczególności zasobów kulturowych.
 3. Zachowanie oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez prezentację lokalnych zasobów, udostępnienie ich odwiedzającym oraz umożliwienie im zapoznania się z historią i położeniem.
 4. Wiedza dotycząca różnorodności "Krainy Dinozaurów".

Podczas wydarzenia zrealizowana zostanie kampania informacyjna na temat głównych efektów LSR na lata 2014-2020. Ponadto zorganizowany zostanie konkurs "Poznaj niezwykłą Krainę Dinozaurów".

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych – z obszaru LGD "Kraina Dinozaurów" oraz dla wszystkich chętnych biorących  udziału w spotkaniach.

Każdy z uczestników może zgłosić się do siedziby LGD KD w Ozimku (osobiście) lub pobrać PDFKarta pieczęci.pdf (132,00KB). Podczas odwiedzania Muzeum lub Izby Regionalnej należy poprosić prowadzącego o pieczątkę. Każda osoba chcąca otrzymać nagrodę przygotowaną przez LGD "Krainę Dinozaurów" powinna zebrać min. 7 pieczęci odwiedzających obiektów (w dniu 14.05.2022 r. w godz. 18.00 – 24.00) oraz wykazać się wiedzą dot. działań LGD KD.

Spotkania zostaną  zrealizowane w partnerstwie z Urzędami Gmin leżącymi na obszarze działania LGD "Kraina Dinozaurów" oraz przy współpracy przedstawicieli:

 • Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi  
 • Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień - Zębowice
 • Stowarzyszenia Rozwoju Wsi  Kadłub Wolny                                                                             
 • Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem
 • Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
 • Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dylaki
 • Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan  
 • Gminnej  Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach
 • Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem
 • Nadleśnictwa Zawadzkie

Więcej informacji w siedzibie LGD KD - Ozimek ul. J. Słowackiego 18  telefonicznie: 77 465 12 13  kom. 605 052 777 lub e-mail: krainadino@onet.eu

Do pobrania:

PDFKarta pieczęci.pdf (132,00KB)

PDFAdres i opis Muzeuów i Izb Regionalnych.pdf (124,99KB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 28-04-2022 08:54

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 28-04-2022 09:04
Przewiń do góry