Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2021

278346590_408629404597072_6086046512453730397_n.jpeg

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że Gmina Turawa zajęła 1. miejsce w rankingu finansowym samorządów terytorialnych w Województwie Opolskim, wśród gmin wiejskich, a co za tym idzie 41. miejsce na 1533 gmin w Polsce. W ubiegłym roku było to 529 miejsce w kraju, co pokazuje jak mocno wzmocniła się pozycja gminy Turawa w ujęciu ogólnokrajowym.

"Wierzymy, że w tak trudnym dla samorządów czasie jest to bardzo mocny sygnał dotyczący kierunku w którym zmierza Turawa. Nie byłoby to możliwe bez zespołu ludzi jaki pracuje na te wyniki. Serdecznie Wam za to dziękuję." - pisał Wójt Gminy Turawa na swoim profilu.

Ranking daje konkretne instrumenty do oceny funkcjonowania każdej, nawet najmniejszej lokalnej władzy oraz nakreśla przejrzysty obraz gospodarki naszego kraju wychodząc od jej podstaw. Przygotowany został przez Katedrę Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego.

Główne kryteria oceny obejmowały analizę następujących wskaźników finansowych:

- Udział dochodów własnych w dochodach ogółem;

- Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;

- Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;

- Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń;

- Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń;

- Relacja zobowiązań do dochodów ogółem;

- Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

 

Poniżej znajdziecie Państwo link do rankingu:

https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking-finansowy.../

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.