Wójt Gminy Turawa informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie dorocznych NAGRÓD WÓJTA za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym i podmiotom w dziedzinach:

- twórczość artystyczna:  literacka, plastyczna, muzyczna, teatralna, fotograficzna, filmowa, choreograficzna,
- upowszechniania  i ochrony kultury w szczególności:  realizacji wartościowych pod względem artystycznych, edukacyjnych programów i przedsięwzięć kulturalnych,
- upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu oraz popularyzacja wiedzy,
- inicjowanie nowatorskich form życia społeczno – kulturalnego,
- ochrona dziedzictwa kultury.

Wójt Gminy Turawa przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek:

- właściwej Komisji Rady Gminy,
- instytucji kultury,
- związków i stowarzyszeń  zawodowych, twórczych i kulturalnych działających na terenie gminy Turawa,
- innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki,
- co najmniej 30 mieszkańców gminy Turawa.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia br.

 

Do pobrania:
PDF1. Uchwała Rady Gminy Turawa w sprawie przyjęcia regulaminu określajacego zasady i tryb przyznawania nagród.pdf (288,21KB)
DOC2. Załącznik nr 1 do Uchwały.doc (37,50KB)

Przewiń do góry