Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku (21 marca) można składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybyłym do Gminy Turawa po 24 lutego 2022 roku.

Wniosek można złożyć osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Turawie  (w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00). Będzie można to zrobić również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP /gminaturawa/SkrytkaESP

Taki wniosek koniecznie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Wniosek dostępny jest poniżej.

Do pobrania:
PDF1. Rozporządzenie z dnia 15.03.2022.pdf
NOWY WZÓR PDF2. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.pdf
NOWY WZÓR PDF3. Załącznik do wniosku - Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.pdf
DOCX4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.docx

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.