Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Spotkanie informacyjne w sprawie projektu: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole - Zawada wraz z budową obwodnicy m. Zawada

Szanowni Państwo,
Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu oraz biuro projektowe MOSTY KATOWICE zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole - Zawada wraz z budową obwodnicy m. Zawada, które odbędzie się 30.03.2022 r. w Hali Sportowej w Turawie, ul. Opolska 47, 46-045 Turawa. Na wniosek wyżej wymienionych instytucji przekazujemy informację o spotkaniu konsultacyjnym.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem : www.dk45-opole-zawada.pl

Do pobrania:
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.