Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Mamy nową Młodzieżową Radę Gminy Turawa!

Szanowni Państwo,
Uchwałą Rady Gminy Turawa nr XXXVII.243.2021 z dnia 30 września 2021 r. do życia powołana została Młodzieżowa Rada Gminy. Poprzez swój konsultacyjny charakter rada ma wspierać i upowszechniać idee samorządowe wśród młodzieży, a także zwiększać aktywność młodych ludzi w gminie Turawa. Wierzymy, iż głos młodych ludzi jest niezwykle ważny w procesie rozwijania potencjału naszego społeczeństwa, stąd też dołożymy wszelkich starań, by zapewnić odpowiednie warunki do działania Młodzieżowej Rady Gminy , udzielając jej wszelkiego możliwego wsparcia. Jesteśmy przekonani, iż to powołanie, przyczyni się do otwarcia przestrzeni oraz stworzenia możliwości wychowania i przygotowania młodych pokoleń do współodpowiedzialności za rozwój i dobrobyt naszej małej Ojczyzny.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.