III STOPIEŃ ALARMOWY –  CHARLIE CRP

Obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia

21 lutego 2022 roku od godz. 21.00

 

Wójt Gminy Turawa zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP - wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3 stopnia CHARLIE – CRP) - na całym całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 21 lutego 2022 roku od godziny 21.00 do dnia 4 marca 2022 roku do godziny 23.59) w miejsce pierwszego stopnia alarmowego CRP/ stopnia ALFA – CRP/, obowiązującego od dnia  15 lutego 2022 r. od godziny 23.59 - przekazuję do publicznej informacji w/w Zarządzenie.

Stopień alarmowy CRPjest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

PDFZarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów.pdf (45,81KB)

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 22-02-2022 08:22

Przewiń do góry