Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

I stopień alarmowy - ALFA CRP

I  STOPIEŃ ALARMOWY – ALFA CRP

Obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia

15 lutego 2022 roku od godz. 23.59

 

Wójt Gminy Turawa zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 32  z dnia 15 lutego 2022 roku  w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ( 1 stopnia ALFA – CRP  - na całym  całym terytorium  Rzeczypospolitej ) obowiązujący od dnia 15 lutego 2022 roku od godziny 23.59 do dnia 28 lutego 2022 roku do godziny 23.59  ) – przekazuję do publicznej informacji w/w Zarządzenie.

Stopień alarmowy CRP – jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

PDFZarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów.pdf (207,69KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.