Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,
zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.15.2022 oraz Zarządzeniem Nr OR.0050.16.2022 Wójta Gminy Turawa z dnia 27 stycznia 2022 r., składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa, będzie odbywać się od 21 lutego do 04 marca 2022 r. do godz. 15:00

Dzieci z obwodu zapisywane są do szkoły podstawowej poza postępowaniem rekrutacyjnym, na wniosek rodziców złożony w sekretariacie danej szkoły.

Szczegóły rekrutacji będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Treść zarządzeń, znajdziecie Państwo na stronie:
http://bip.turawa.pl/4790/zarzadzenia-wojta-2022-rok.html

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.