Plakat_MGRT_2.jpeg

 

Przewodniczący Zespołu ds. wyboru członków  Młodzieżowej Rady Gminy Turawa na lata 2021 – 2023, ogłasza nabór kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa na lata 2021 - 2023.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:

  1. Aktywnie działa na rzecz młodzieży,
  2. Najpóźniej w dniu wyborów ukończy 13 lat i nie ukończy 25 lat,
  3. Wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy Turawa,
  4. Nie jest zawieszony w prawach ucznia, jeżeli kandydat jeszcze uczęszcza do szkoły,
  5. Przedstawi listę poparcia minimum 15 osób; pod listą poparcia może podpisywać się każdy, kto w dniu wyborów będzie w wieku od 13 do 25 lat; od momentu dostarczenia listy poparcia przez kandydata na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa.

Zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa będzie propozycja rozwiązania zadania problemowego, znajdującego się w formularzu rekrutacyjnym.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa  następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostarczyć należy na adres e-mail z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Gminy Turawa - zgłoszenie kandydata” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2022 roku.

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o naborze.pdf (99,55KB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (42,27KB)

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 03-01-2022 10:56

Przewiń do góry