Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Konsultacje publiczne projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje publiczne projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK).

Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: http://www.gov.pl/infrastruktura/konsultacje-publiczne-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

W przypadku uwag do załącznika nr 3 projektu VI AKPOŚK należy je przekazywać na formularzu dostępnym na ww. stronie internetowej. W celu usprawnienia procesu analizy uwag, formularz powinien zostać uzupełniony jedynie w komórkach, dla których dane są modyfikowane. Komórki takie powinny zostać oznaczone poprzez wypełnienie kolorem żółtym. Uzasadnienie do przedstawionych uwag należy zamieścić w kolumnie nr 136 formularza, w której można przekazać także dodatkowe wyjaśnienia i komentarze.

Uzupełniony formularz należy odesłać na adres w dwóch formach:

 • skanu dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną,
 • tożsamego dokumentu w wersji edytowalnej.

Termin składania uwag upływa w dniu 14 stycznia 2022 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Ministerstwem Infrastruktury oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do Państwa dyspozycji uruchomione zostały następujące numery telefonów:

 1. Pytania dotyczące naruszenia dyrektywy ściekowej oraz procedowania projektu VI AKPOŚK telefony obsługiwane przez Ministerstwo Infrastruktury: (22) 58-38-540 lub (22) 58-38-966;
 2. Pytania dotyczące zakresu danych na potrzeby VI AKPOŚK i sposobu ich analizy
  telefony obsługiwane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: (22) 37-51-303 lub (22) 37-20-229.

Dokumenty do pobrania:
PDF1. Pismo kierujące VI AKPOŚK do konsultacji publicznych.pdf (97,31KB)
PDF2. Klauzula dotycząca danych osobowych (konsultacje publiczne VI AKPOŚK).pdf (126,73KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.