Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konferencja pt. "Zamknięty obieg - otwarte możliwości"

W dniu 1 grudnia br. Gmina Turawa na zaproszenie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu uczestniczyła w Konferencji pt. "Zamknięty obieg - otwarte możliwości".

Konferencja poświęcona była przede wszystkim zagadnieniom prawidłowej gospodarki odpadami. Wśród prezentacji w tym zakresie Gmina Turawa miała możliwość przedstawienia funkcjonowania gospodarki odpadami na swoim terenie.

Pan Dominik Pikos Wójt Gminy Turawa swoim wystąpieniem pt. "Gospodarka o obiegu zamkniętym na poziomie gminy - Gmina Turawa" zaprezentował uczestnikom Konferencji wprowadzone zasady gospodarowania odpadami, które realizowane są na poziomie Gminy Turawa. 

Dodatkowo w trakcie Konferencji Gmina Turawa eksponowała swoje "stoisko" ekologiczne, na którym wystawione zostały materiały edukacyjno-informacyjne, zakupione w ramach projektów: "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa" oraz "Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym".

2..jpeg 3..jpeg
3.jpeg DSC01351.jpeg

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.