Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora Turystycznego (PKD N.79; I.55; I.56). Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Turystyki. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania branży turystycznej, wpłynie także na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

W oparciu o formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://zawodowe.info.pl/2021/09/27/nowe-technologie/, istnieje możliwość wypełnienia załączników przez pracowników 3,4,11 natomiast przedsiębiorstwo: 1,2,5,6,7.

 

1. Przystąpienie do Projektu oznacza złożenie u Operatora kompletu dokumentów rekrutacyjnych, podczas ogłoszonej i trwającej rundy. (Po wypełnieniu dokumentów zamawiamy kuriera po odbiór dokumentów na nasz koszt)

DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE DRUKOWANYMI LITERAMI LUB KOMPUTEROWO

Wymaganymi dokumentami są poprawnie wypełnione (dokumenty poniżej):

- DOCXZałącznik nr 1.docx (85,25KB) – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa;

- DOCZałącznik nr 2.doc (446,00KB) – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP;

- DOCXZałącznik nr 3.docx (47,09KB) – Formularz/e zgłoszeniowy/e właściciela/pracownika/ów;

- DOCZałącznik nr 4.doc (78,00KB) – Oświadczenie/a uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych;

- XLSXZałącznik nr 5.2..xlsx (76,94KB) – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- DOCXZałącznik nr 6.docx (45,16KB) – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis wraz z wydrukiem z SUDOP, które Przedsiębiorstwo otrzymało, w roku, w którym   ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (link do wydruku SUDOP: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary);

- DOCXZałącznik nr 7.docx (67,46KB) – Oświadczenie o VAT;

- DOCXZałącznik nr 11.docx (62,14KB) – Oświadczenie pracownika – szkolenia inne sektory.

2. Na tym etapie zostaną założone konta instytucjonalne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz konta uczestników/pracowników do kontaktu z operatorem w celu wybrania usługi rozwojowej oraz w jak największym stopniu odciążenia Państwa od formalności nie wymagających Państwa ingerencji.

3.  Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej zawierane zostają 3 umowy:

- Umowa Refundacji

- Umowa z Fundacją na udzielenie pożyczki na pokrycie wkładu własnego (pożyczka umarzana)

- Umowa na realizację usługi rozwojowej

 

Szkolenie dla przedsiębiorstwa i uczestników jest całkowicie bezpłatne. Termin szkolenia zostanie wcześniej uzgodniony z Przedsiębiorcą.

W razie jakichkolwiek zapytań, polecamy kontakt z firmą Humaneo w Nowym Sączu, p. Tomasz Nowak  www.humaneo.pl,


Data publikacji:
 03-12-2021 10:10

Przewiń do góry