Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nabór do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa

Dok1.png
Przewodniczący Zespołu ds. wyboru członków  Młodzieżowej Rady Gminy Turawa na lata 2021 – 2023, ogłasza nabór kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa na lata 2021 - 2023.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:

  1. Aktywnie działa na rzecz młodzieży,
  2. Najpóźniej w dniu wyborów ukończy 14 lat i nie ukończy 20 lat,
  3. Wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy Turawa,
  4. Nie jest zawieszony w prawach ucznia, jeżeli kandydat jeszcze uczęszcza do szkoły,
  5. Przedstawi listę poparcia minimum 15 osób; pod listą poparcia może podpisywać się każdy, kto w dniu wyborów będzie w wieku od 14 do 20 lat; od momentu dostarczenia listy poparcia przez kandydata na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa.

Zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa będzie propozycja rozwiązania zadania problemowego, znajdującego się w formularzu rekrutacyjnym.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa  następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostarczyć należy na adres e-mail z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Gminy Turawa - zgłoszenie kandydata” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 roku.

 

Dokumenty do pobrania:
DOCXOgłoszenie o naborze.docx (35,67KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.