Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Rozliczenie dofinansowania

Zamieszczamy dokumenty wymagane przy rozliczaniu dofinansowania otrzymanego ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza dla projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa".

Do pobrania:

DOCXWniosek o rozliczenie inwestycji- MIESZKAŃCA.docx (72,20KB)
DOCoświadczenie- zakup pieca.doc (826,50KB)
DOCXProtokół odbioru końcowego- piec- MIESZKANIEC.docx (67,47KB)
DOCoświadczenie- likwidacja pieca.doc (826,00KB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.