PRZEBUDOWA ULICY PŁYWACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RZĘDÓW (ETAP II)

 

Gmina Turawa realizuje zadanie pn. „Przebudowa ulicy Pływackiej w miejscowości Rzędów (etap II)”
dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu:  Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Pływackiej w miejscowości Rzędów (etap II)


Kwota dofinansowania:  204 910,45 zł
Całkowita wartość inwestycji: 341 517, 41 zł       

 

Roboty budowlane polegają na frezowaniu istniejącej nawierzchni oraz ułożeniu nowej warstwy asfaltu na długości 528 m, a także rozebraniu starego chodnika z płyt betonowych.

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy stanu technicznego nawierzchni, zwiększenia komfortu w komunikacji oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Dużym w Turawie.

 

Opublikował(a): Mateusz Kawecki
Data publikacji:
 10-11-2021 08:34

Modyfikował(a): Mateusz Kawecki
Data modyfikacji:
 10-11-2021 08:34
Przewiń do góry