Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego dla B(a)P w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Do pobrania:

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego PD dla PM2,5 wrzesień.pdf (147,48KB)
PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego BaP w powietrzu wrzesień.pdf (146,77KB)
 

 

 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.