W dniu 26 sierpnia 2021 r. została podpisana Umowa Dotacji Nr 420/2021/G-59/OA-OE2/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł opalany pelletem w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie”.

Koszt zadania: 28 997,74 zł. Kwota dotacji z Funduszu – 12 500,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane do objęcia dotacją: 25 020,93 zł).

W wyniku realizacji w/w zadania planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zostanie ograniczona emisja pyłu, SO2, CO2, CO, NOx oraz benzo(a)pirenu. Opisana wyżej inwestycja pozwoli również na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku gminnego, w tym wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanych paliw.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 20-09-2021 10:47

Przewiń do góry