pasek.png

Gmina Turawa pozyskała dofinansowanie na projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa” w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Turawa, poprzez likwidację i wymianę indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na ternie Gminy Turawa na nowe, ekologiczne.

Projekt będzie polegał na modernizacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Działania będą polegały na likwidacji istniejących źródeł ciepła w gospodarstwach domowych celem przyłączania do sieci gazowej, w momencie gdy podłączenie do tej sieci na danym obszarze jest technicznie możliwe oraz racjonalne kosztowo, a także wymianie nieefektywnego źródła ciepła (w przypadku gdy podłączanie do sieci gazowej nie jest technicznie lub/i ekonomicznie niemożliwe) na źródło ciepła spełniające europejskie standardy w zakresie norm ochrony powietrza tj.:

  • kocioł na biomasę;
  • piec elektryczny z panelami fotowoltaicznymi;
  • pompę ciepła wraz lub bez paneli fotowoltaicznych;
  • piec olejowy;
  • piec gazowy z indywidualną butlą gazową.

Do projektu przystąpiło 80 mieszkańców Gminy Turawa, którzy zgłosili swoją chęć uczestnictwa w projekcie. Efektem ekologicznym projektu będzie:

  1. spadek gazów cieplarnianych: 939,95 Mg do 2024 roku,
  2. spadek emisji pyłu zawieszonego PM10: 5,46 Mg do 2024 roku.

Całkowita wartość projektu to 2 046 187,41 zł, z czego do 34% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. 695 703,71 zł, wkład własny gminy Turawa to 199 133,64 zł, natomiast koszt odbiorców ostatecznych to 1 350 483,69 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021- 2022.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 14-09-2021 09:12

Przewiń do góry