Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Gmina Turawa przystąpiła do projektu LIFE AQP pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”

logotyp_LIFE.png

Głównym koordynatorem Projektu LIFE AQP jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i angażuje łącznie 43 współbeneficjentów w tym Gminę Turawa oraz 8 innych partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (tj. ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt jest realizowany w okresie od października 2020r. do września 2022r, natomiast w Gminie Turawa zadania związane z Projektem LIFE będą realizowane w okresie od sierpnia 2021r. do lipca 2022r.

W ramach przedmiotowego Projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (LIFE2019 GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) w Urzędzie Gminy Turawa, ale również we wszystkich gminach biorących udział w tym przedsięwzięciu zostali zatrudnieni Gminni Koordynatorzy Programu Ochrony Powietrza, którzy zostaną skierowani na specjalne studia podyplomowe, przygotowane przez Politechnikę Opolską. W ramach rocznych studiów nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • efektywności energetycznej budynków,
 • komunikacji społecznej, która pomoże w przekazywania swoich doświadczeń związanych z ochroną powietrza oraz innych dziedzin wiedzy, które będą im niezbędne, by móc skutecznie doradzać mieszkańcom w zakresie termomodernizacji i ograniczenia emisji poprzez likwidację wysokoemisyjnych kotłów/ systemów ogrzewania,
 • przygotowania Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP) zgodnego z POP, czyli zaprojektowania i zwymiarowania działań naprawczych oraz opracowania planu ich realizacji i określenia niezbędnego budżetu do realizacji zaplanowanych działań w gminie, opracowanego w wyniku analiz działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza oraz analiz stanu jakości powietrza w gminie.

Gminny Koordynator będzie miał za zadanie w ramach projektu poprowadzenie w Gminie Turawa edukacji ekologicznej w zakresie:

 • problematyki jakości powietrza w celu podniesienia świadomości mieszkańców, w zakresie ich wpływu na jakość powietrza,
 • znaczenia jakości powietrza dla jakości życia,
 • dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze.

Dodatkowo w ramach Projektu będą realizowane spotkania szkoleniowe dla mieszkańców z Gminy Turawa.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.