Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. MAŁY OGRÓD - WIELKA SPRAWA

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z obszaru Aglomeracji Opolskiej do udziału w konkursie pn. „MAŁY OGRÓD – WIELKA SPRAWA” w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem konkursu jest promocja różnorodności biologicznej i zwrócenie uwagi na lokalne walory przyrodnicze, a w szczególności gatunki występujące lokalnie lub uprawiane tradycyjnie, a także działania pedagogiczne ukierunkowane na poszanowanie przyrody zieleni w środowisku lokalnym. Konkurs ma promować estetykę w otaczającej przestrzeni publicznej od najmłodszych lat, odpowiedzialność za naturę, bioróżnorodność i przyrodę oraz przybliżyć dzieciom i młodzieży znaczenia ogrodu i sadu dla różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu. 

Zgłoszenia udziału w konkursie do 20 października 2021 roku.

Gorąco zachęcamy do udziału, gdyż poza nagrodami rzeczowymi, dla zwycięskiej i wyróżnionych prac przewiduje się zlecenie profesjonalnej usługi aranżacji zgłoszonego ogródka oraz zakup materiałów do nasadzeń!

Do pobrania:

PDFRegulamin - konkurs na przyszkolne ogródki.pdf
DOCXkarta zgłoszeniowa.docx
 

opole_mały-ogrod--plakat-A3 - KONKURS.jpeg

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.