Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Szkolenie przed naborami

Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" Informuje,iż dnia 15.09.2021r. w siedzibie biura LGD "Kraina Dinozaurów", odbędzie się szkolenie przed naborami:

4/2021 obejmujące przedsięwzięcie 1.3.2 - Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja) - o godz. 16:00

5/2021 obejmujące przedsięwzięcie 1.4.2 poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno- sportowych na obszarze LGD - o godz. 14:00

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dnia 13.09.2021r. przesyłając kartę zgłoszeniową (e-mail: ) lub osobiście w siedzibie LGD "Kraina Dinozaurów" w Ozimku przy ul. Słowackiego 18.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.