EKO -NAWYKI - INFORMACJA.jpeg

Wójt Gminy Turawa


OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA EKOLOGICZNIE W GMINIE TURAWA” dla uczestników projektu pn. „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Turawa”- DEKLARUJĄCYCH SWÓJ UDZIAŁ PODCZAS WCZEŚNIEJSZYCH NABORÓW DEKLARACJI.

 

Na podstawie §3 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania ze środków budżetu Gminy Turawa z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa”- ogłasza nabór wniosków od uczestników (Wnioskodawców) projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa”

 

NABÓR DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE OSÓB, KTÓRE PODCZAS NABORÓW DEKLARACJI ZŁOŻYLI STOSOWNE DOKUMENTY DO TUT. URZĘDU!

Mieszkańcy mogą ubiega się o 34% kosztów kwalifikowanych dofinansowania z Funduszy Unijnych oraz 2 000 zł z budżetu Gminy Turawa.

Nabór skierowany jest do właścicieli domów znajdujących się na terenie Gminy Turawa, legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości, zainteresowanych uzyskaniem dotacji na:

  1. Wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na:
  1. pompę ciepła (gruntową, powietrze- woda, powietrze- powietrze) wraz lub bez paneli fotowoltaicznych
  2. kocioł na biomasę;
  3. piec elektryczny z panelami fotowoltaicznymi;
  4. piec olejowy;
  1. likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej.

Wnioski o dofinansowanie osób, które zadeklarowały swoją chęć w wzięciu udziału w projekcie będą przyjmowane
w Urzędzie Gminy Turawa
do dnia 27 sierpnia 2021 roku.

UWAGA! Termin przedłużony do 01 września 2021r.

 

Wnioski można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Turawa, mieszącym się przy ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa, przesłać na adres urzędu, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym, bądź za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględnione.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym  załącznik nr 1 do ww. uchwały z dnia 19 sierpnia 2021 r., a samo rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Turawa. Zadanie, na które ma być udzielona dotacja musi zostać wykonane oraz rozliczone w jednym roku budżetowym, tj. 2021 lub 2022 w terminie określonym w umowie dotacji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. (77) 42 12 072 wew. 123.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w uchwale Nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 19 sierpnia 2021 r.

 

Wójt Gminy Turawa

/-/ Dominik Pikos

Do pobrania:

DOCWNIOSEK- ZGODNY Z ZAŁĄCZNIKIEM DO REGULAMINU.doc (48,00KB)
DOCZgoda Współwłaściciela.doc (824,00KB)
DOCOświadczenie- tytuł własności.doc (822,50KB)
DOCOświadczenie do wniosku.doc (832,50KB)
 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 23-08-2021 13:57

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 27-08-2021 09:10
Przewiń do góry