Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Narodowy Program Szczepień - podstawowe informacje

Zał. 1 - Skrypt gminy - część informacyjna-1.jpeg
Zał. 1 - Skrypt gminy - część informacyjna-2.jpeg
Zał. 1 - Skrypt gminy - część informacyjna-3.jpeg
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.